Contact Form

Технокооп ДОО

ул. Првомајска 95A
1000 Скопје, Македонија

Телефон:

(+389 2) 3161-251 lokal.20
(+389) 070 365 655

Факс:

(+389 2) 3161 251

E-Mail:

contact@tehnokoop.com.mk

ТЕХНОКООП Контакти

Изберете лице или оддел кој Ви треба...

 • Гравно седиште:

  ул.Првомајска 95A 1000 Скопје
  Телефон: +389 2 3165 518 лок: 12
  Мобилен: +389 070 365 655
  E-Mail: contact@tehnokoop.com.mk

   

 • Салон "ПИНТИЈА"

  ул. Првомајска 95A 1000 Скопје
  Телефон: +389 2 3165 518 лок: 20
  Мобилен: +389 070 365 655
  E-Mail:pintija.prodazba@tehnokoop.com.mk

   

 • Салон "КУМАНОВО"

  ул. Доне Божинов бб 1300 Куманово
  Телефон: +389 0 31 43 33 23
  Факс: +389 0 31 43 33 23
  Мобилен: +389 071 248 688
  E-mail: kumanovo@tehnokoop.com.mk

 • Сметководство

  СНЕЖАНА ДАВИДОВСКА
  Телефон: +389 2 3165 518 лок.12
  Факс: +389 2 3161 251
  Мобилен: +389 072 228 474
  E-Mail: zane@tehnokoop.com.mk

 • Производство

  ПЛОЧЕСТ МЕБЕЛ
  ВЛАДИМИР ТАСЕВСКИ
  E-mail: vlado@tehnokoop.com.mk

  ТАПАЦИРАН МЕБЕЛ
  БИЉАНА ТРАЈКОВСКА
  E-mail: b.trajkovska@tehnokoop.com.mk

 • Големопродажба

  ТОНИ ТРАЈКОВСКИ
  Мобилен: +389 070 251 255
  E-mail: toni.trajkovski@tehnokoop.com.mk

Контакт форма

Испратете коментар или прашање до нас ...

Copyright © 2012 Tehnokoop DOO. All rights reserved.

Design by / eXpressive graphics