Contact Form

Технокооп ДОО

ул. Првомајска 95A
1000 Скопје, Македонија

Телефон:

(+389 2) 3161-251 lokal.20
(+389) 070 365 655

Факс:

(+389 2) 3161 251

E-Mail:

contact@tehnokoop.com.mk

ВИЗИЈА

“Технокооп“- да биде синоним, односно препознатлив Бренд по своите иновативни и функционални ентериерни решенија, препознатлив по квалитетна изведба и уникатна услуга на нашиот и околните пазари, во дејноста на проектирање и производство на мебел.

МИСИЈА

- Континуиран финансиски развој на компанијата односно раст на двата основни продажни Бренда кој функционираат во склоп на компанијата.

- Континуирано зголемување на едукацијата и мотивирањето на менаџерскиот тим и сите останати вработени во склоп на компанијата.

- Континуирано воведување на нови машини, технолошки решенија и иновации во областа на производните процеси и произведени модели паралелно во двете производни целини во склоп на компанијата.

- Континуиран развој на проектот “Задоволен купувач“ изразено преку мерливи алатки од страна на одговорните менаџери.

Copyright © 2012 Tehnokoop DOO. All rights reserved.

Design by / eXpressive graphics